poddslurpning

(podslurping) – stöld av data med hjälp av bär­bara musikspelare som Apples iPod. Ut­­trycket var vanligt på 00-talet. Det var en form av företagsspionage, se slurping. – Hand­hållna musik­spelare rymde mycket data – många giga­byte – och väckte lite upp­märk­sam­het efter­som de var små och vanliga. De hade ofta kapacitet för snabb över­föring, även av stora filer. De kunde alltså an­vändas som externa hård­­diskar. Det var därför relativt enkelt att ta med sig en spelare till en arbets­plats och an­sluta den till det lokala nätverket genom en person­dator. Man kring­gick då brandväggar och andra skal­skydd. Det finns pro­gram som för­svårar poddslurpning genom att hindra fil­över­föring till lös­tag­bara medier. Andra digitala apparater, till exempel digital­kameror, kan / kunde an­vändas på samma sätt.

[it-säkerhet] [ändrad 13 oktober 2018]