poddslurpning

(podslurping) – stöld av data med hjälp av bär­bara musikspelare som Apples iPod. Ut­­trycket förekom på 00-talet. Det var en form av företagsspionage, se slurping. – Handhållna musik­spelare rymde mycket data – många gigabyte – och väckte lite uppmärksamhet eftersom de var små och vanliga. De hade ofta kapacitet för snabb överföring, även av stora filer. De kunde alltså an­vändas som externa hårddiskar. Det var därför relativt enkelt att ta med sig en spelare till en arbets­plats och an­sluta den till det lokala nätverket genom en persondator. Man kringgick då brandväggar och andra skalskydd. Andra digitala apparater, till exempel digitalkameror, kan / kunde användas på samma sätt. Numera använder man USB‑minnen.

[it-säkerhet] [ändrad 26 oktober 2020]