multifluidic evolutionary components

(MEC) – system av elektroniska komponenter i Lego-liknande utförande, möjliga att skriva ut med 3d‑skrivare. Varje komponent har en bestämd funktion och kan lätt sättas ihop med andra komponenter till ett komplett verktyg. MEC är avsett för framställning av instrument för biovetenskap. Syftet är att göra det möjligt för bioforskare att sätta samman de verktyg de behöver utan att de ska behöva behärska kretskonstruktion. Upp­bygg­naden i komponenter gör att bitarna kan återanvändas i andra konstruktioner. – MEC har utvecklats av Douglas HillUniversity of California. Systemet beskrevs 2016 i en artikel i tidskriften PLOS One, se denna länk.

[elektronik] [3d-skrivare] [3d] [ändrad 29 maj 2018]

Tilt brush

Google Tilt brush – ett program som gör att man kan göra virtuella tredimensionella målningar i luften. Förutsättningen är att konstnären har på sig en VR‑hjälm. Målandet görs alltså i virtuell verklighet, men resultatet kan sparas, betraktas och användas på olika sätt. Man kan ”måla” med färger och mönster som annars skulle vara omöjliga, som stjärnor – troligen kan man också måla schackbräden med rutig färg. Tekniken har utvecklats av Google för VR‑hjälmen HTC Vive (se vive.com). – Se inlägg på Googles officiella blogg (länk) och se tiltbrush.com (med video).

[bildbehandling] [3d] [ändrad 11 maj 2016]

Oculus Rift

Man iförd Oculus Rift. Hörlurar och en svart låda framför ögonen.
Oculus Rift. Foto: PC World.

Oculus Rift lades ner 2021. Det har ersatts av Meta Quest 2 – länk. – Oculus Rift var heltäckande glasögon med hörlurar för virtuell verklighet. Det var en mer lätthanterlig vidareutveckling av VR‑hjälmen. – Oculus Rift täckte ögonen och hade två bildskärmar, en för varje öga, för stereoskopisk bildvisning. Inbyggda sensorer följde huvudrörelser och användarens rörelser i rummet så att det som visades på bild­skärm­arna anpassades till rörelserna. Det ingick också en separat styrenhet för datorspel och andra tillämp­ningar. – Oculus Rift måste anslutas till en dator med Windows, och hade höga krav på prestanda. – Oculus Rift utvecklades först av ett nystartat företag, Oculus VR, och finansierades 2012 framgångsrikt med gräsrotsfinansiering. Facebook köpte företaget 2014 för två miljarder dollar. (Produkten utvecklas och säljs nu av Facebooks moderbolag Meta.) Den första versionen för konsumenter släpptes i mars 2016. Den kostade då 600 dollar. En enklare variant, Oculus Go, släpptes i maj 2018 och såldes för 219 euro. Den behöver inte anslutas till dator. – Samsung Gear VR (länk) är baserad på teknik från Oculus. – Namnet: Oculus är latin för öga, rift betyder klyfta och syftar på klyftan mellan yttre verklighet och den virtuella verkligheten. – Se meta.com. (Länkarna till Meta brukar fungera, trots eventuella överstrykningar.)

[hårdvara] [ljud och bild] [virtuell verklighet] [3d] [ändrad 15 mars 2023]

punktmoln

(point cloud) – stort antal punkter som i en ritning av ett tredimensionellt föremål åskådliggör dess yttre form. Framställs av 3d‑skannrar som avbildningar av existerande föremål, och används vid datorstyrd framställning av föremål (se CAD) och andra ändamål där man behöver information i tre dimensioner. Punktmolnet, som är ett stort antal koordinater i tre dimensioner, är oftast inte användbart i befintligt skick, utan måste konverteras till ”hönsnät” eller annat lämpligt format.

[3d] [ändrad 29 maj 2018]

omslutning

  1. – (immersion) – illusionen av en omgivande tredimensionell materiell värld i virtuell verklighet. – Omslutning förutsätter en tredimensionell representation av en miljö som anpassas så att användaren upplever den inifrån och kan röra sig i den. Användaren kan bära en VR‑hjälm eller speciella glasögon som känner av vilket håll bäraren tittar åt och anpassar vyn av den virtuella världen efter det. Man kan också gå in i en VR‑kub där den virtuella världen projiceras på väggarna. – Immersive virtual reality – omslutande virtuell verklighet. – Ordet immersiv var 2019 ett av årets nyord enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk);
  2. – i företagsekonomi: summan av värdet av företagets alla tillgångar ställd mot summan av företagets alla skulder plus eget kapital. De två summorna ska bli samma belopp. – På engelska: balance sheet, balance sheet total.

[företag och ekonomi] [virtuell verklighet] [årets nyord] [3d] [ändrad 27 december 2019]