search risk

sökmotorrisk – den fara som sökmotorer kan utgöra för företag. Ett företag (eller annan organisation) som inte har en hög placering i en sökmotors rankning riskerar att få färre besökare, färre kunder och därmed lägre intäkter. Sökmotorer förväntas ranka webbsidor med hjälp av opartiska algoritmer, men det går naturligtvis inte att utesluta att de är pro­gram­me­rade för att avsiktligt miss­gynna vissa före­tag, personer eller orga­ni­sa­tioner. – Uttrycket search risk myntades av e‑posttjänsten Protonmail.

Costeja-domen

eller Costeja-målet – ett viktigt utslag i EU‑domstolen om rätten att bli bortglömd. – EU‑domstolen bestämde att Google måste ta bort länken från målsäganden Costejas namn till vissa inaktuella och besvärande tidningssidor i Googles databaser. Men tid­nings­sid­orna får finnas kvar i Googles databaser, och de får fortfarande vara åtkomliga om man använder andra sökord än Costejas namn. – Domen gällde en spansk medborgare som runt 1990 tvingades sälja sitt hus på auktion för att betala skulder. En tidningsartikel om detta blev senare tillgänglig på Google, och Costeja gick till domstol för att få in­for­ma­tionen borttagen. Ärendet gick hela vägen till EU‑domstolen, som fällde utslag 2014. – Se EU-domstolens webbsidor. – På engelska: the Costeja verdict, the Costeja case.

[eu] [personlig integritet] [rättsfall och skandaler] [sökmotorer] [ändrad 5 september 2018]

baklänk

(backlink) – även: ingående länk, inlänklänk till en given webbsida från en annan webbsida. Hur många andra sidor som länkar till en given webbsida brukar tas som ett mått på den sidans anseende och relevans. Baklänkar har därför stor betydelse när sökmotorer rangordnar webbsidor.

LibGen

kort för Library Genesis – en sökmotor för vetenskapliga och lärda artiklar. – Sådana brukar finnas bakom en betalvägg, men LibGen tillhandahåller dem gratis. Det har lett till att de förlag som ursprungligen publicerade artiklarna, främst Elsevier (sciencedirect.com), har stämt LibGen för piratkopiering. Vissa internet­operatörer blockerar LibGen, och en amerikansk domstol har förbjudit domänen libgen.org. – LibGen finns (augusti 2019) på libgen.is. – Läs också om Sci-Hub.

[forskning] [gratis] [sökmotorer] [utbildning] [upphovsrätt] [ändrad 5 augusti 2019]

webbkatalog

(web directory)sökmotor med en stor samling av länkar till webbsidor, sorterade efter webbsidornas innehåll. Sorteringen görs normalt av människor, och man använder ett kategorisystem som på bibliotek. (Men den semantiska webben ska möjliggöra automatisk katalogisering.) Den mest kända webb­kata­logen är Yahoo. – Alternativet till webbkataloger är webbindex, som Google.

[sökmotorer] [ändrad 19 april 2017]