BuckHacker

en troligen nerlagd sökmotor som letade efter känsliga data som hade lagrats i molnet, men som var dåligt skyddade. Den var inriktad på Amazons molntjänst AWS. – BuckHacker, då i alfaversion, blev känd i februari 2018. Tjänsten stängdes kort därefter av ”för underhåll”. – Se buckhacker.com.

[it-säkerhet] [nerlagt] [sökmotorer] [ändrad 7 juli 2019]