Krack

en sårbarhet i krypteringen av den trådlösa kom­mu­ni­ka­tionen med wi‑fi. Krack blev känt i oktober 2017. En angripare kan använda Krack för att manipulera den så kallade handskakningen mellan wi‑fi-routern och en ansluten klient, till exempel en dator. Resultatet av ma­ni­pu­la­tionen blir att angriparen kan läsa meddelanden i klartext utan att behöva komma åt lösenordet. En ingående beskrivning finns på krackattacks.com. Sårbarheten uppges finnas i wi‑fi-standarden, inte i protokollen för kryptering av wi-fi, som WPA2. – Namnet Krack sägs vara en förkortning av key reinstallation attack.

[förkortningar på K] [sårbarheter] [trådlöst] [19 oktober 2017]