adress

(address) – inom it: beteckning på plats i minne eller nätverk. Adresser kan vara utformade för att vara lätta för människor att komma ihåg och skriva eller enbart anpassade för kommunikation mellan komponenter i datorer. Vanliga adresser är:

  • – minnesadresser
  • – nätverksadresser
  • ip-adresser
  • – e-postadresser
  • webbadresser (url:er)
  • – maskinadresser.