Rowhammer

eller Row hammer – en tekniskt avancerad metod för dataintrång. – Angriparen får först den attackerade datorn att om och om igen köra ett program som skriver över en rad minnesceller i ett DRAM‑minne. På grund av att minnes­cellerna i ett modernt DRAM‑minne är mycket tätt packade leder detta förr eller senare till att laddning läcker till angränsande rader av minnesceller och får dem att slå om. Dessa förändringar i minnet kan i sin tur ge angriparen möjlighet att manipulera datorns system för behörigheter och sedan logga in som administratör. – Rowhammer har varit känd åtminstone sedan 2014, se denna video.

[attacker] [minnen] [ändrad 3 september 2019]