blip

  1. – pip från elektronisk anordning;
  2. – se blippa;
  3. Blip – en nerlagd svensk sajt för spel och chatt. Den hette först TV4 Spel, men bytte namn 2003 till Blip. Sajten lades ner i januari 2011;
  4. BLIP – Bluetooth local infotainment point – ett slags basstation för Bluetooth, uppvisad 2001 av Ericsson. Tanken var att den bland annat skulle kunna byggas in i reklampelare för att sprida reklam trådlöst till förbipasserande. Dess senare öden är okända;
  5. – på svenska: hicka, blipp – kortvarig större förändring av börskurs eller annan trend.

[aktiehandel] [användargränssnitt] [betalningar] [kontaktlöst] [spel] [ändrad 3 juni 2020]

chatops

programutveckling genom chatt. – Utvecklarna diskuterar i en chattsession. De kan skriva instruktioner till utvecklingsverktyget direkt i chatten. Chattverktyget har kompletterats med program som kan känna igen och läsa sådana instruktioner och se till att de verkställs. Syftet är att utvecklarna ska kunna realisera sina idéer så snart som de har tänkt på dem. Verktyg för chatops brukar ge möjlighet att backa tillbaka om man har tänkt fel. – Namnet: Anspelar på devops. – Se också noops.

[programmering] [meddelanden] [ändrad 5 mars 2018]

textonym

ord som skrivs likadant som ett annat ord när man använder prediktiv textinmatning på mobiltelefon med sifferknappsats, till exempel T9. Med prediktiv (förutsägande) textinmatning skrivs till exempel autumn och button båda som 288866. Book och cool skrivs båda som 2665. Textonymer används ibland avsiktligt. – Se också textagram.

[meddelanden] [språk] [ändrad 27 april 2020]

texta

skicka textmeddelande från mobiltelefon (=SMS:a) eller från dator. På engelska: to text, texting. – Traditionell svensk betydelse: skriva för hand med tydligt åtskilda bokstäver (inte skrivstil).

[meddelanden] [ändrad 16 oktober 2018]

textagram

ord som skrivs med samma knappar när man SMS:ar med knapptelefon. Alltså när man textar med en sifferknappsats där det finns flera bokstäver på samma knapp. Kan leda till fel om man textar utan att titta, exempel: Anna blir bomb, fuck blir dual – eller omvänt. – Se Urban Dictionary: länk. – Se också textonym.

[fel] [meddelanden] [språk] [ändrad 27 april 2020]

status texting

”statustextning” – att skicka information om vad man gör, eller var man är, som sms till andra. (Se status.) – Anses av många fel.

SMS

  1. – short message service – textmeddelanden mellan mobiltelefoner. – SMS ingick i planerna för digital mobiltelefoni från 1982 och infördes med GSM-systemet 1985, men ingår också i senare generationer av mobiltelefoni. Från början var SMS avsett för meddelanden från operatören till abonnenten, till exempel om meddelanden i röstbrevlådan; det första SMS:et från en privatperson till en annan sändes 1992. – SMS har en gräns  på 160 tecken. Trots, eller kanske tack vare, sin enkelhet används SMS kanske mer än någonsin tidigare i slutet av 2010-talet. Att skicka SMS kallas ibland för att messa. Andra mobila meddelandetjänster är EMS och MMS;
  2. – se supplier marketing support.

[företag och ekonomi] [förkortningar på S] [meddelanden] [mobilt] [ändrad 18 november 2018]