programflöde

(program flow eller control flow) – körning av ett program sett som verkställandet av programmets instruktioner i en bestämd ordning. – I det enklaste fallet verkställs ett programs instruktioner i den ordning som de är skrivna tills programmet kommer till den sista instruktionen och då kan mata ut ett slutvärde (utdata). Men även i enkla program förekommer hopp och iterationer. Instruktionerna exekveras då fortfarande i en ordnad följd, men ordningen bestäms av programmets inre logik. Till detta kommer att de flesta applikationer är interaktiva: de har inget förutbestämt slutvill­kor, utan avslutas när använd­aren vill det. Vad applikationen ska göra bestäms från sekund till sekund av användarens knapptryckningar, musklick och andra inmatningar, samt av inkommande data från andra program och från nätverket. Ytterligare komplikationer är att kompilerade program listar instruktioner i en annan ordning än vad programmeraren skrev dem, och att moderna datorer nästan alltid har processorer med flera kärnor, och alltså kan köra flera programflöden parallellt. Men i grunden är det fortfarande så att instruktioner måste passera datorns komponenter i en ordnad följd.

[programkörning] [ändrad 31 januari 2020]

tidskvantum

kort tid (bråkdel av sekund) då en av flera processer som körs samtidigt i samma dator får använda datorns processor. – Multikörning, alltså det att en dator kör flera program samtidigt, är möjlig därför att programmen, eller rättare sagt processerna, turas om att använda processorn. (Varje program körs som en eller flera processer.) I operativsystemstyrd multikörning ser operativsystemet till att alla aktiva processer får tillgång till processorn i tur och ordning. De tilldelas alltså varsitt tidskvantum. Tidskvantum brukar vara högst en tiondels sekund. – På engelska: time slice.

[processorer] [programkörning] [ändrad 31 juli 2019]

tråd

  1. – i programmering: en av två eller flera delar av ett program som kan köras oberoende av de andra trådarna och samtidigt med dem. – Oftast ingår trådarna i samma process, men de behöver inte göra det. Trådar kan användas i programmering för datorer med en enda processor (en enda kärna), eftersom de gör att programmet kan utnyttja processorn mer effektivt. Om en tråd för ögonblicket inte behöver processorn kan tiden ges till en annan tråd. Trådar används också i concurrent / samtidig programkörning och i parallellism. – På engelska: thread. – Se också threading, multithreading och hyperthreading;
  2. – tunn elektrisk ledning bestående av en eller ett fåtal metalltrådar, ofta, men inte alltid, med isolerande hölje. Lämpar sig bäst för montering inuti elektrisk och elektronisk utrustning. – På engelska: wire. – Jämför med kabel och sladd;
  3. – i diskussionsforum: en serie inlägg med svar och svar på svaren och så vidare i samma ämne. Kallas också för spår.

[diskussioner] [elektrisk ström] [elektronik] [elektronisk kommunikation] [kablage] [parallellt] [programkörning] [ändrad 25 februari 2022]