dial

  1. – Device independence authoring language, DIAL – ett apparatoberoende språk för skapande av innehåll (text, bild och ljud) som ska överföras till mobila apparater. Syftet är att materialet ska kunna visas i mobiltelefoner, handhållna datorer och andra apparater, oberoende av teknik. – DIAL är baserat på XML, och spikades 2006 av webbens ledningsgrupp W3C. – Läs mer här;
  2. – om gammaldags telefoner: nummerskiva; som verb: to dialatt slå [ett telefonnummer].

[förkortningar på D] [mobilt] [telefoni] [xml] [ändrad 4 oktober 2018]

 

FOAF

förkortning för friend of a friend:

  1. – ett projekt som ut­formar en standard för maskinläsbara be­skriv­ningar i XML‑format av männi­skor och av re­la­tioner mellan männi­skor. – Läs mer på foaf-project.org. – FOAF‑projektets vokabulär har blivit en inofficiell standard på webben. Det har blivit en så kallad onto­logi som används i uppbyggnaden av den semantiska webben;
  2. ”en kompis till en kompis” – den på­stådda källa som knyts till en vandrings­sägen.

[förkortningar på F] [skvaller och rykten] [sociala nätverk] [xml] [ändrad 5 juli 2017]

document type definition

DTD; dokument­typs­definition – i XML och SGML: specifikation av hur ett doku­ment av en viss typ ska vara uppbyggt. – DTD:n för ett brev kan till exempel omfatta delarna adressat, avsändare, hälsningsfras, text och avslutnings­fras. Delarna kan i sin tur delas upp i mindre delar. Adressat kan bestå av namn, utdelningsadress, postnummer och ort. – En DTD fungerar som en mall för skribenten. Den underlättar också grafisk presenta­tion av dokumentet samt automa­tisk sökning och lagring av data. Ett datorprogram kan till exempel med hjälp av DTD:n automatiskt hitta adressuppgifter i ett brev och lagra dem i en databas. – Läs också om parser.

[dokument] [xml] [ändrad 20 februari 2023]

News industry text format

(NITF) – en gammal XML‑baserad standard för uppmärkning och stilsättning av nyhetstelegram, dels med uppdelning i rubrik, ingress, bröd­text, bild­text och så vidare, dels med an­givande av kate­go­ri (inrikes, utrikes, sport etcetera) med underavdelningar. – For­matet utveck­lades på 1990‑talet och används fortfarande, se här. Senaste versionen är från 2012. – Jäm­för med det nyare NewsML.

[publicering] [xml] [ändrad 15 mars 2018]

XPRL

eXtensible public relations language – variant av XML för pr-branschen. Tidigare fanns webb­sidan XPRL.org, som var full av obegripliga honnörs­ord, men den finns inte längre. Möjligen var XPRL bara ett skämt.

[förkortningar på X] [xml] [ändrad 13 maj 2017]

DXL

  1. – Domino extensible language – ett XML‑baserat språk för Domino. (Domino hör ihop med HCL Notes, tidigare IBM Notes.) – Läs mer på HCL:s webbsidor;
  2. – McAfee data exhange layer – system för utbyte av information mellan program som skyddar mot skadeprogram. Syftet är att ett program som upp­täcker nya skadeprogram ska kunna varna de andra så snabbt som möjligt. DXL är gjort för att kunna kommunicera mellan program från olika till­verkare. – Läs mer på McAfees webbsidor.

[förkortningar på D] [skydd] [xml] [ändrad 9 april 2021]