PCDATA

i XML står #PCDATA, när det förekommer i en DTD (dokumenttypsdefinition), helt enkelt för vanlig text.

[xml] [ändrad 17 februari 2018]

OpenDocument

(OpenDocument format, ODF) – öppet filformat för dokument som text, kalkylark, bildspel, illustrationer och matematisk text. Det används bland annat i Apache Open Office. ODF är ett alternativ till slutna format, främst de som används i Microsoft Office. Fastställdes 2005 av branschorganisationen Oasis. Filformatet ODF är skrivet i XML, får användas fritt av alla och innehåller inga delar som kräver tillstånd eller licensavgift. Flera länder har infört eller planerar att införa ODF som standardformat för officiella dokumentfiler. – Läs mer på opendocument.xml.org och i Wikipedia.

[filformat] [fri mjukvara] [programsviter] [xml] [ändrad 6 juni 2017]

OPML

Outline processor markup languageXML-baserat språk för inne­hålls­för­teck­ningar, dispositioner, spellistor och liknande som ska publiceras på webben. Används ofta som komplement till RSS för publicering av inne­hålls­för­teck­ningar för bloggar och annat material i RSS‑format (men inte själva materialet) på internet. – Läs mer på dev.opml.org. – Ett lik­nande språk är OML.

[förkortningar på O] [xml] [ändrad 13 maj 2017]

OML

förkortning för:

  1. Outline markup languageXML‑baserat språk för inne­hålls­för­teck­ningar, dispositioner, spellistor och liknande som ska publiceras på webben. I synnerhet avsett att användas i kombination med RSS. Ansågs av sina skapare vara ett mer kraftfullt alternativ till OPML. Språket tycks inte underhållas sedan 2003;
  2. Ontology markup language – XML‑baserat språk för beskrivning av ontologier. – Se denna länk (från 1998);
  3. Ostensible markup language – en förenklad variant av XML, i praktiken nerlagd sedan 2002).

[förkortningar på O] [nerlagt] [xml] [ändrad 25 augusti 2017]

 

MRML

  1. – multimedia retrieval markup language – ett XML-baserat protokoll för hantering av multimediefiler på internet. – Läs mer här;
  2. medical reality markup language, alternativt: medical reality modeling language – ett XML-baserat språk för uppmärkning av röntgenbilder och annat medicinskt bildmaterial. – Se Slicers webbsidor;
  3.  – även: mind‑reading markup language – läs mer här.

[förkortningar på M] [hälsa] [kuriosa] [ljud och bild] [xml] [ändrad 11 april 2017]

ebXML

electronic business XML – en internationell satsning på användning av XML för webbaserad handel över gränserna. Det finns inget XML‑baserat språk som heter ebXML, utan det är en familj av besläktade språk. De ingår i standarden ISO 15000 (länk). Bakom initiativet står FN‑organet CEFACT (länk) och branschorganisationen OASIS. – Se ebxml.org (gammal) och ebxml.xml.org.

[förkortningar på E] [handel] [standarder] [xml] [ändrad 23 februari 2018]