SHA

förkortning för Secure hash algorithm. – Det är, som framgår av namnet, en algoritm för säkra kondensat (hashar). – SHA specificeras av den amerikanska standardiseringsmyndigheten NIST. – I själva verket finns det flera versioner, SHA-1, SHA-2 och SHA-3. – Det fanns också en kortlivad föregångare till SHA-1. Den hette bara SHA, men har i efterhand fått namnet SHA-0 (en retronym).

[förkortningar på S] [kryptering] [matematik] [ändrad 30 december 2017]