subfil

  1. (subfile) – fil som ingår i en annan fil;
  2. – fil som genereras från en annan, större fil; en delmängd av den större filen. Oftast en tillfällig fil som skapas för ett visst ändamål och som sedan kan raderas;
  3. (sub file eller sub-file) – fil med undertexter (subtitles) till en video. Filformatet för sådana undertexter brukar vara sub;
  4. – filformat för textfiler från utvecklingsprogrammet Rational Rose.

[filer] [videoteknik]

VCR

förkortning för video cassette recorder, videokassettspelare. – I praktiken menar man nästan alltid spelare för hemmabruk och för formatet VHS (som det sedan 2016 inte längre till­verkas utrustning för), men det har funnits två andra format för hemmavideo, Betamax och Video 2000.

[förkortningar på V] [videoteknik] [ändrad 22 juni 2017]

refresh

om bildskärmar: uppdatering – alltså uppritande av en komplett bild på bildskärmen, med eller utan ändringar. (Även när bilden på bildskärmen förblir oförändrad måste den ritas upp många gånger i sekunden, annars blir bildskärmen svart). Termen kan också användas i motsvarande be­tyd­else om annat, till exempel om data från mätinstrument. – Refresh rateuppdateringsfrekvens (när det gäller datorer). Refresh rate brukar ha högre frekvens än frame rate: varje bild (frame) visas nämligen vanligtvis två eller tre gånger (alltså exakt samma bild) innan den byts ut mot nästa bildruta. På bildskärmar är upp­dateringsfrekvensen minst 60 hertz, ofta 100 hertz eller mer. När det gäller tv‑apparater (och även bildskärmar) används termerna (bild-)repe­ti­tions­frekvens och, förr, upp­frisk­ningsfrekvens.

[bildskärmar] [videoteknik] [ändrad 11 juni 2017]

video

  1. – tekniskt: rörliga bilder som har spelats in elektroniskt. Det kan göras med analog eller digital teknik. Man skiljer strikt tekniskt mellan video och audio (inspelat ljud);
  2. – i dagligt tal: elektroniskt inspelade rörliga bilder med ljud. I denna ord­lista utgår vi från att video även omfattar ljud;
  3. en video: film, tv-program eller annat som har spelats in på video;
  4. – även: videospelare. – Syftar oftast på spelare för vhs‑band. Strikt talat är en dvd‑spelare också en videospelare, men ingen säger så.

Ordet: video är latin för ’jag ser’.