förnekbarhet

(deniability, även: repudiation) – möjlighet att förneka att man har gjort något som man faktiskt har gjort utan att förnekandet går att motbevisa. Till exempel att man har skickat ett visst meddelande. I tekniska system innebär det att ingen i efter­­hand ska kunna bevisa att du har gjort något, även om du faktiskt har gjort det. – Förnekbarhet är en förutsättning för att människor ska kunna lämna känslig information till nyhets­­medier eller slå larm om missförhållanden utan risk att utsättas för repressa­lier. Det är också en förutsättning för elektronisk röstning med bevarad valhemlighet. – Se också: förnek­bar autenti­se­ring. – Motsats: oförnekbarhet.

[datakommunikation] [personlig integritet] [ändrad 5 augusti 2018]

Dagens ord: 2018-08-06