Google Plus

ofta skrivet Google+ – ett socialt nätverk från Google. Startade under 2011 och avvecklas med början i oktober 2018. Som skäl för avvecklingen anger Google dels bristande intresse, dels en skandal där personuppgifter om hundratusentals användare tros ha läckt. Användare av Google Plus har på sig tiden fram till den 2 april 2019 för att exportera sina data från Google Plus. Se blogginlägg från Google. – Google Plus är / var ett av flera försök från Google att konkurrera med Facebook. Det er­satte det mindre framgångs­rika Google Wave (numera Apache Wave). Se också Orkut†. I Google Plus ingår video­chatt-tjänsten Google Hangouts. – Se plus.google.com/explore.

[sociala nätverk] [ändrad 6 februari 2019]

Instagrammålet

rättegång mot två flickor som 2012 spred förnedrande uppgifter om nästan två hundra ungdomar på Insta­gram. Ungdomarna pekades bland annat ut som prosti­tuerade. – Rykten om att en tredje flicka, som inte var inblandad, låg bakom ledde till svåra upplopp i Göteborg i december 2012. De kränkande påståendena polis­anmäldes av 45 ungdomar. I juni 2013 dömdes två flickor för grovt förtal. De ska till­sammans betala 15 000 kronor i skadestånd till var och en av måls­ägarna, alltså sammanlagt en halv miljon kronor. – Ut­slaget anses ha betydelse för att dämpa det så kallade näthatet. – Se också hämnd­porr.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [rättsfall och skandaler] [ändrad 18 september 2017]

– In English: The Instagram case was a court case againt two Swedish teenage girls who in 2012 published defamatory statements about almost two hundred other teenagers on the Instagram social network. The slander mainly concerned sexual behavior. This happened in Gothenburg, Sweden. In December 2012, rumors that a third teenage girl, who was actually not involved, had posted the slander caused riots in Gothenburg. The two girls who were actually behind the postings were found guilty of aggravated defamation in June, 2013. They were sentenced to paying damages of 15,000 Swedish kronor to each person they had slandered, in all about half a million Swedish kronor. – For more summaries in English, please click at this link.

Delicious

uppköpt och nerlagd webbplats som hanterade bokmärken (favoriter) åt användarna. Köptes i juni 2017 av företaget Pinboard (pinboard.in). Delicious användare kunde ha kvar sina bokmärken ett tag, men inte lägga till nya, eller välja att flytta sina bokmärken till Pinboard (som är en avgiftsbelagd liknande tjänst). –Delicious fungerade så att dels kunde  varje användare komma åt sina egna bokmärken oavsett vilken dator och webbläsare hon använde, dels kunde man publicera ”sociala bokmärken”, som man ville dela med andra. – Delicious grundades 2003 av Joshua Schachter (länk), såldes 2005 till Yahoo, som i april 2011 sålde det vidare till Chad Hurley och Steve Chen, grundare av YouTube. – Se del.icio.us (nere sedan sommaren 2018). – Namnet: Sajten hette från början del.icio.us, men 2007—2016 hette den Delicious, vilket också var huvudord i webbadressen. I januari 2016 återgick sajten till del.icio.us som huvudord. Sommaren 2018 tycks varumärket ha avvecklats.

[sociala medier] [uppköpt] [webbtjänster] [ändrad 18 mars 2019]

4chan

amerikanskt diskussions­forum, känt för att flera virala fenomen (”memer”) har börjat där. Bland annat rick­rolling, lolcats, sprid­ningen av sången Chocolate rain och de groteskt enkla teck­ningarna Rage comics (se länk). Rörelsen Anonymous började också på 4chan (se artikel på IDG, länk). Sajten är också känd för det anonyma forumet /b/. – 4chan grundades 2003 av den då 15‑årige Christopher Poole, som drog sig tillbaka som chef för 4chan i januari 2015. 4chan finns på 4chan.org. – Namnet: Uttalas som engelska fortune. –4chan har fått en efterföljare som heter 8chan.

[diskussioner] [mem] [ändrad 30 april 2017]

Poes lag

(Poe’s law) – ”Utan en blinkande smilis eller annan uppen­bar humor­­markering är det omöjligt att göra en parodi på en kreationist på ett sådant sätt att inte någon för­­växlar det med äkta vara.” – Med andra ord: det är praktiskt taget omöjligt att skilja parodier på religiös funda­menta­lism från all­­var­ligt menad funda­menta­lism. Att åberopa Poes lag inne­bär alltså att säga att det här in­lägget (om religion) måste vara skrivet på skämt. – Lagen har namn efter en Nathan Poe, för övrigt okänd, som formu­le­rade lagen i ett debatt­­­inlägg på Christian­­forums (länk). – En reviderad version av Poes lag lyder: ”På internet går det inte att avgöra ifall någon skämtar.”

[diskussioner] [lagar] [ändrad 15 juni 2017]

Whopper sacrifice

en reklamkampanj från 2009 där ham­burgar­kedjan Burger King gav en gratis ham­burgare till alla som strök tio kontakter på Face­book (se avvänna). Kampanjen kördes som en applikation på Face­book, men Facebook stängde av den efter tio dagar. Under de dagarna hade över 230 000 kontakter strukits och 23 000 ham­burgare delats ut. Sajten whoppersacrifice.com är ner­lagd.

[kuriosa] [sociala nätverk] [ändrad 10 januari 2019]

Cohens lag

(Cohen’s law) – ”Den som tar till argumentet att den som tar till argumentet att [sätt in valfritt argument här] har därmed förlorat dis­kus­sionen har därmed förlorat diskussionen.” Lagen finns också i en ut­vidgad variant: ”Den som tar till argu­mentet att den som tar till argumentet att den som tar till argumentet att […] har därmed förlorat dis­kus­sionen har därmed förlorat diskussionen har därmed förlorat diskussionen.” – Lagen formulerades 2007 av en Brian Cohen.

[diskussioner] [lagar] [ändrad 23 december 2017]

Reddit

en webbplats med nyheter som rankas av besökarna. Reddit marknadsför sig som ”internets för­sta­sida”. Re­gi­stre­rade an­vänd­are kan bidra med nyheter i form av länkar eller text. Bidragen presenteras i en enkel lista. Andra registrerade användare kan sedan värdera nyheten genom att klicka på ”upp” eller ”ner”. Nyheten flyttas upp och ner i listan beroende på klicken. Me­toden för att skaffa och värdera nyheter kallas ibland för sociala nyheter. – Reddit har forum för speciella ämnen och intressen. De kallas för subreddits. – Reddit grund­ades 2005, köptes 2006 av för­laget Condé Nast och övergick 2011 till Condé Nasts moder­bolag, Advance Publi­cations. Sedan 2012 är det ett fristående företag med Advance Pub­li­ca­tions som största enskilda aktieägare. – Se reddit.com.

[sociala medier] [ändrad 15 augusti 2017]

Omslagsflöde

(Cover feed) – visning av information i smarta mobiler med Facebook Home även när telefonen är i vänteläge. (Alltså när användaren kan ta emot telefonsamtal och SMS, men har stängt av bildskärmen för inmatningar.) Inlägg från användarens kontakter på Facebook visas alltså på skärmen hela tiden. – Funk­tionen kallades innan Facebook Home släpptes för Uberfeed. – Omslagsflöde lanserades 2013 som del av Facebook Home, och har liksom Facebook Home blivit ett fiasko.

[grafiskt användargränssnitt] [inaktuellt] [mobilt] [sociala nätverk] [ändrad 19 juli 2018]

Facebook Home

en nerlagd app från Facebook för smarta mobiler. Den tog över telefonens hemskärm och blev ett skal till telefonens operativsystem. En funktion som hette Omslagsflöde (Cover feed) gjorde att användaren ständigt fick uppdateringar från sina kontakter på Facebook. Facebook Home var utvecklat för telefoner med Android, och visades upp den 4 april 2013. Det skedde efter långvariga spekulationer om en specialutvecklad mobiltelefon från Facebook, eventuellt kallad Myst. Någon sådan telefon visades inte upp, däremot appen. – Facebook Home kunde bara köras på vissa telefoner som det var anpassat för, och kundernas intresse för de telefonerna var minimalt. I början av 2016 la Facebook ner Facebook Home. – Sajten facebook.com/home är stängd.

[nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 8 oktober 2018]