citera

i programmering: markera att en serie tecken inte ska kompileras. Det som citeras är infogat i källkoden, men det är avsett som information i naturligt språkkommentarer –  till programmerare: kompilatorn ska hoppa över det citerade. Det citerade är alltså inte kod som ska omsättas till instruktioner till en dator, utan vanlig text enbart för mänskliga ögon. – På engelska: [to] quote.

[programmering] [ändrad 5 december 2019]