altmetrics

ett föreslaget alternativt sätt att mäta vilket genomslag vetenskapliga artiklar får på internet: i bloggar, sociala medier, länkningar, tweetar och liknande. Traditionellt har genomslaget för vetenskap­liga artiklar mätts i hur många gånger de citeras i andra artiklar. Den metoden anses av många missvisande och alltför långsam. – Se altmetric.com.

[arkiv och bibliotek] [forskning] [sociala medier] [ändrad 19 december 2020]