8k

bildformat för tv och bildskärmar med ungefär 8 000 bildpunkter (pixel) på bildens lång­sida. Det ger extra hög upp­lösning jämfört med till exempel HDTV. Produkter för 8k lanseras i slutet av 2010‑talet. – k i 8k står för tusen. Förkortningen 4k kan på samma sätt stå för bild­­format med runt 4 000 bild­­punkter på långsidan. (Båda förkort­ning­arna skrivs ofta med stort K, alltså 4K och 8K, men när k står för tusen ska bokstaven k enligt internation­ell standard vara liten).

[bildskärmar] [förkortningar på 1,2,3…] [radio och tv] [10 december 2019]

996.ICU

kort för ”arbetstid 9fm–9em, 6 dagar i veckan” och intensive care unit (intensivvården). Förkortningen används av en rörelse i Kina som protesterar mot orimliga arbetstider för programmerare. – Se 996.icu (på engelska).

[arbetsliv] [förkortningar på 123…] [29 juni 2019]

 

6g

sjätte generationen – beteckning på en framtida generation av trådlös och mobil datakommunikation. Alltså en efterföljare till 5g. – Det är öppet för diskussion hur en ny generation skulle skilja sig från 5g, men ett krav kan vara hantering av ett stort antal datakällor i sakernas internet. – Finlands Akademi (aka.fi) inledde 2018 ett forskningsprojekt, 6Genesis, för att utveckla grundläggande standarder för 6g. Projektet genomförs på universitetet i Uleåborg, se denna länk. – I februari 2019 tweetade USA:s president Donald Trump att han ville ha ”5g, and even 6g, technology in the United States as soon as possible”. Det förlöjligades på Twitter och i andra forum, eftersom 6g än så länge bara är ett namn.

[forskningsprojekt] [förkortningar med siffror] [generationer] [mobilt] [ändrad 25 februari 2019]

121

– kort för one-to-one. I logik: en-entydig, i programmering: ett-till-ett. I matematik även: injektiv avbildning. Alla dess uttryck syftar på sam­man­hang där ett objekt står i en viss relation till ett och bara ett annat objekt, och det andra objektet i sin tur står i motsvarande relation till det första objektet, och bara till det objektet. Exempel: att Oslo är huvudstad i Norge är en en-entydig relation: Oslo är inte huvudstad i något annat land, och Norge har bara en huvudstad. – I marknadsföring brukar one-to-one syfta på vad som på svenska kallas för personlig marknadsföring. – Läs också om Bureau 121.

[förkortningar på siffror eller tecken] [N2N-uttryck] [5 december 2017]

4yeo

”for your eyes only.”

3R

3R FVM – ett sprucket svenskt projekt för modernisering av digitala patient­journaler och annan vård­informa­tion. – Syftet var att in­forma­tionen skulle bli lätt att komma åt och ana­ly­sera för alla som behöver den i arbetet, och för pati­enten själv. Samtidigt skull patienternas personliga integritet skyddas. – 3R var ett sam­­arbete mellan lands­tingen / regionerna i Skåne län, Stock­holms län och Västra Göta­land, därav för­kort­ningen 3R. FVM stod för Fram­tidens vård­informa­tions­miljö. Pro­jektet inleddes 2015, men Skåne hoppade av samma år, och i oktober 2016 hoppade Västra Götaland också av. (Se artikel i Computer Sweden.) – Se 3rfvm.se (stängd).

[förkortningar på 1,2,3…] [hälsa] [nerlagt] [ändrad 24 april 2017]