Wire

  1. – meddelande-app med möjlig­het till röst­samtal, lanserad i december 2014. Den har ut­vecklats av tidigare med­arbetare i Skype med stöd av Janus Friis (en av Skypes två grundare). – Wire be­skrivs av ut­vecklarna som en moderniserad version av Skype. Wires an­vändar­gräns­snitt i mobil­appar är spar­smakat och modernt och an­vänder många fingergester (som svepningar) i stället för menyer och knappar. Man kan ringa röst­samtal till andra Wire-an­vänd­are som man har i kontakt­listan. Video­sam­tal kommer, enligt ut­vecklarna, senare. – Se wire.com;
  2. – The Wire – brittiskt musik­magasin (länk) och tidigare en amerikansk webb­tidning som 2014 gick upp i The Atlantic (länk) som samman­ställer andras ny­heter. Dess­utom en vecko­tidning som ges ut av militären på det amerikanska fång­lägret i Guantanamo (se Wiki­pedia).
  3. – wire kan också stå för tele­graf, tele­gram, ny­hets­tele­gram, ledning, kabel eller annan elektronisk förbindelse.

[appar] [elektronisk kommunikation] [massmedier] [ändrad 2 juni 2017]