Wire

  1. – en meddelande-app med möjlig­het till röstsamtal, lanserad i december 2014. – Wire har utvecklats av tidigare medarbetare i Skype med stöd av Janus Friis (en av Skypes två grundare). – Wire beskrivs av utvecklarna som en moderniserad version av Skype. Wires användargränssnitt i mobilappar är sparsmakat och modernt och använder många fingergester (som svepningar) i stället för menyer och knappar. Man kan ringa röstsamtal till andra Wire‑användare som man har i kontaktlistan. – Se wire.com;
  2. – The Wire – ett brittiskt musik­magasin (länk) och tidigare en amerikansk webb­tidning (som inte ska förväxlas med Wired) som 2014 gick samman med The Atlantic (länk). – The Wire är dessutom namnet på en tidning som har getts ut av militären på det amerikanska fånglägret i Guantanamo på Kuba (se Wikipedia). Troligen nerlagd 2016;
  3. wire (tråd) kan också stå för tele­graf, tele­gram, nyhetstele­gram, ledning, kabel eller annan elektronisk förbindelse.

[appar] [elektronisk kommunikation] [kablage] [tidningar och tidskrifter] [ändrad 30 november 2022]