Wire

  1. – en meddelande-app med möjlig­het till röst­samtal, lanserad i december 2014. Den har ut­vecklats av tidigare med­arbetare i Skype med stöd av Janus Friis (en av Skypes två grundare). – Wire beskrivs av utvecklarna som en moderniserad version av Skype. Wires användargränssnitt i mobilappar är spar­smakat och modernt och använder många fingergester (som svepningar) i stället för menyer och knappar. Man kan ringa röstsamtal till andra Wire‑användare som man har i kontaktlistan. Videosamtal kommer, enligt utvecklarna, senare. – Se wire.com;
  2. – The Wire – ett brittiskt musik­magasin (länk) och tidigare en amerikansk webb­tidning (som inte ska förväxlas med Wired) som 2014 gick upp i The Atlantic (länk) som sammanställer andras nyheter. Dessutom en veckotidning som ges ut av militären på det amerikanska fånglägret i Guantanamo på Kuba (se Wiki­pedia).
  3. – wire kan också stå för tele­graf, tele­gram, nyhetstele­gram, ledning, kabel eller annan elektronisk förbindelse.

[appar] [elektronisk kommunikation] [kablage] [tidningar och tidskrifter] [ändrad 4 december 2020]