anonymitetsserver

(anonymity server eller anonymous remailer) –– även: ano­nymi­se­rings­tjänst eller ano­nymi­tets­tjänst – internettjänst som gör det möjligt att skicka e-post och besöka webb­sidor anonymt (smygsurfa). – Syftet är i första hand att för­hindra avlyss­ning och kart­­lägg­ning av använd­ar­na. Servern tar bort den ur­sprung­liga adress­informationen och skickar sedan med­de­lan­dena till mot­tag­aren med en till­fällig avsänd­are. Det går då att spåra meddelan­den till anonymitets­­servern, men inte längre. – För att servern ska kunna skicka svar till­baka till avsänd­a­ren har den en lista som knyter de till­fäll­iga identitet­er­na till avsändar­nas adresser. Varje till­fällig av­sändar­­identi­tet används bara en gång och raderas sedan. Trafiken mellan använd­are och ano­nymi­tets­­server kryp­teras. – Flera anonymitets­servrar har tvingats att stänga efter­som de har beskyllts för att ha förmedlat bilder på sexuella över­grepp mot barn, pirat­kopi­e­rat material och annat olagligt. – Kända anonymitetsservrar i Sverige är Dold.se (länk), som tidigare drevs av IDG, Flashback, IPredator och Relakks (relakks.com). – Läs också om Tor och VPN‑tunnel.

[dold identitet] [personlig integritet] [ändrad 4 juni 2018]