Script encoding initiative

(SEI) – ett projekt för kodning av skriftspråk som ännu inte är med i Unicode. Det gäller ungefär 80 skriftspråk (lista), inklusive arameiska, egyptiska hiero­glyfer och javanesiska. – SEI drivs av Berkeley‑universitetet med stöd av Google och amerikanska National endow­ment for the humanities (länk). Målet är att lägga fram förslag som sedan kan användas i Unicode. – Se linguistics.berkeley.edu/sei. – Läs också om Noto och Pango samt ordet encoding.

[språk] [ändrad 6 september 2019]

Dagens ord: 2015-02-28