Bell Labs

ett amerikanskt forskningsinstitut, sedan 2016 ägt av Nokia. – Bell Labs har spelat stor roll i datorhistorien genom uppfinningen av transistorn 1947 och genom utvecklingen av Unix. – Bell Labs grundades 1925 och har en tradition av fri forskning inom många områden. De som blev anställda som forskare på Bell Labs hade under institutets storhetstid frihet att i stort sett göra vad de ville. Många forskare på Bell Labs har fått Nobelpris. –Verksamheten finansierades av dåvarande ägaren AT&T, som fram till 1984 i praktiken hade monopol på telefonsamtal i USA. Genom en överenskommelse med amerikanska staten fick AT&T behålla det monopolet (fram till 1984), bland annat på villkor att AT&T satsade en procent av sina intäkter på forskning. Genom uppdelningen av AT&T (se Baby Bells) och senare övertagande har Bell Labs intäkter minskat. – Bell Labs, som har huvudkontor i den lilla staden Murray Hill i New Jersey, tillhörde alltså från början AT&T, men ingick från 1997 i Lucent, från 2006 i Alcatel‑Lucent och därmed, sedan 2016, i Nokia. (En mindre del av Bell Labs fördes 1997 till AT&T och blev AT&T Labsse länk.) – Efter att Lucent gick ihop med Alcatel skars verksam­heten på Bell Labs ner drastiskt. – Bell Labs webb­sidor finns på bell‑labs.com.

[forskningsinstitut] [it-historia] [ändrad 10 maj 2020]

Machine intelligence research institute

(MIRI) – ett amerikanskt forsknings­institut som utvecklar pro­gram för artificiell intelligens samt anordnar konferenser och avancerade kurser. – MIRI grundades år 2000, och hette då The Singularity institute for artificial intelligence. Institutets konferensverk­sam­het togs 2012 över av dåvarande Singularity university (numera Singularity Group), och då bytte institutet namn för att undvika sammanblandning. – Ordet singularity i institutets tidigare namn anknyter till tesen om singulariteten, som har utvecklats av Ray Kurz­weil. Kurz­weil är en av institutets råd­givare. – Se intelligence.org.

[ai] [forskningsinstitut] [ändrad 6 oktober 2022]

DARPA

Defense advanced research projects agency – amerikanska försvarsdepartementets forskningsinstitut. – DARPA är mest känt för att det utvecklade nätverket Arpanet, numera känt som inter­net. DARPA/ARPA stödde också utvecklingen av TCP/IP och Berkeley-versionen av Unix. DARPA hette ARPA från starten 1958 till 1972, DARPA från 1972 till 1993, ARPA från 1993 till 1996 och sedan dess DARPA igen. – Se darpa.mil.

[forskningsinstitut] [förkortningar på D] [ändrad 12 februari 2023]

Sunet

Swedish university computer network – de svenska universitetens och högskolornas datornät­verk. – Sunet är både en institution och namnet på nätverket, som grundades 1980. Den senaste versionen av Sunets nät­verk heter SunetC (länk). – Sunet leds av en styrelse som till­sätts av Vetenskapsrådet (länk). Driften sköts sedan 2007 främst av organisationen NUNOC, tidigare av Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Sunet ingår i det nordiska universitetsnätverket NORDUnet. – En ingående beskrivning av SunetC, författad av Jörgen Städje, finns på sajten Teknikaliteter. – Sunet finns på sunet.se.

[förkortningar på S] [nätverk] [universitet] [ändrad 6 maj 2021]

NORDUnet

ett nordiskt datornätverk som knyter samman de fem nordiska universitetsnät­verken. Alltså svenska Sunet samt danska Forsknings­nettet, finska Funet, isländska RHNet och norska Uninett. Nurdunet äger den gemensamma driftcentralen NUNOC. – Nordu­net är ett aktie­bolag med huvudkontor i Köpen­hamn. – Se nordu.net.

[nätverk] [universitet] [ändrad 17 november 2018]

Stanford

Stanford‑universitetet i Palo Alto söder om San Francisco är ett av USA:s mest ansedda universitet. Forskning och utveckling på Stanford var en av huvudfaktorerna bakom Silicon Valleys utveckling. Stanford lockade redan på 1930‑talet till sig amerikanska storföretag genom att erbjuda dem billig mark nära universitetet. Resultatet blev nära samarbete mellan universitetet och företagens forskningsavdelningar. – Se stanford.edu. – Förväxla inte Stanford med Stamford i Connecticut, en stad som, delvis på grund av Connecticuts låga skatter, hyser huvud­kontoren för flera amerikanska stor­företag.

[universitet och forskningsinstitut] [ändrad 29 september 2020]

.edu

(education) – toppdomän för amerikanska universitet och hög­skolor. – Domänen .edu får an­vändas enbart av in­stitutioner med minst fyraårig post­gymnasial ut­bildning. De måste också vara god­kända av något av USA:s sex regionala hög­skole­förbund, vilket inne­bär att det i praktiken bara är amerikanska hög­skolor och universitet som kan få domäner under .edu. Detta gäller sedan 2001. Före 2001 var det några institutioner som registrerade .edu‑domäner, men som inte uppfyller kraven som sedan infördes, och de har kvar sina domäner. – Se net.educause.edu.

[toppdomäner] [universitet] [ändrad 5 juni 2018]