spårare

(tracker, tracking program, web site visitor tracking program) – program som kartlägger en besökares surfvanor. – Sådana program installeras i smyg på besökarens dator när hon är på kartläggarens webbsidor. Spåraren registrerar sedan vilka webbsidor besökaren besöker och när. Kartläggaren kan också se hur länge besökaren har en webbsida öppen: annars ser man bara när besökaren hämtar sidan från webbservern. – Spårare används ofta för att kartlägga individuella besökares beteende för att underlätta personanpassad reklam. Men det kan också installeras för att spionera på besökaren i mer eller mindre skumma syften. – Spårare kan avlägsnas, och det finns program som hittar spårare och avlägsnar dem.

[skadeprogram] [webbreklam] [ändrad 28 december 2018]

webbstatistik

(web statistics) – data om besök på en webbsida eller webbplats. – Normalt insamlas webbstatistik automatiskt med hjälp av de data som alltid överförs från webbläsaren till webbservern när någon besöker en webbsida. Man kan också använda kakor (se också URL-förgiftning) och krav på inloggning med användarnamn för att identifiera besökarna. – Webbstatistik omfattar sådana uppgifter som antal träffar, antal sidexponeringar, antal besök, antal besökare, hur ofta besökare återkommer, vilka länkar som besökare klickar på, hur många besök som leder till köp, intresseanmälan, registrering eller annan önskad handling.

[webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]

träff

– för engelska hit:

  1. – om sökningar: se träfflista;
  2. – i webbstatistik: sändning av en fil från en webbserver till en besökare. – Antal träffar är ett vanligt men missvisande mått på antalet besök på en webbsida. Felet är att en webbsida brukar bestå av flera filer, till exempel en text och tre bilder, så ett besök på en sådan sida räknas som fyra träffar. Det är lätt att få konstgjort höga siffror på antalet träffar genom att lägga in en massa bilder och andra filer. Ett bättre mått på intresset för en sida är antalet sidexponeringar.

[sökningar] [webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]

sping

(spam och ping) – falskt meddelande (ping) från en webbsida, oftast en blogg, om att innehållet har uppdaterats. Syftet med sping är att få sidan, som ofta är till bara för att sprida reklam (se splog), att verka aktuell så att den drar till sig fler läsare. – Sping skickas till särskilda servrar, pingservrar, som drivs i det seriösa syftet att hålla reda på uppdateringar av bloggar. Det kan också vara motsvarande missbruk av returlänkning (trackback). – Benämningen sping myntades 2006 av David Sifry (sifry.com) på webb­platsen Technorati†, då det beräknades att sping utgjorde mellan 50 och 75 procent av alla pingar till pingservrar.

[bloggar] [bluff och båg] [webbreklam] [ändrad 11 april 2018]

pixelmätning

mätning av antalet visningar av en webbsida med hjälp av en bild på sidan, bestående av en enda pixel. (En spårpixel.) – ”Bilden” är alltså en enda bildpunkt och därför mer eller mindre osynlig – den kan ha samma färg som omgivningen. Men den är kodad som en länk, så varje gång som någon öppnar webbsidan hämtas också ”bilden” från den server som den finns på. Antalet nerladdningar av hela sidan kan därför räknas genom att man räknar antalet nerladdningar av ”bilden”. – Metoden används för att till exempel en annonsör ska kunna bekräfta antalet nerladdningar av en annons. – Ordet pixelmätning används också i bokstavlig bemärkelse om datorgrafik: man mäter (räknar) antalet pixlar i en bild, oftast yttermåtten.

[webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]

spårpixel

spårningspixel – omärklig digital bild som används för att samla information (pixelmätning) om besök på webbsidor eller för att få kvittensspam. – För att den inte ska märkas består ”bilden” av en enda bildpunkt (pixel). Den brukar ha samma färg som omgivningen. Webbsidan eller mejlet innehåller en länk till ”bilden”, som finns på en separat webbsida. När någon öppnar webbsidan eller mejlet hämtas ”bilden”, och då registrerar webbservern det tillsammans med information om den som hämtar bilden. Detta kan användas på flera sätt:

  1. – av en webbannonsör för att få oberoende information om hur många som ser annonsen;
  2. – av spammare som skickar spam i HTML-format: de får besked om att mottagaren har öppnat spammet och, om de skördar e‑postadresser, om att mottagaren existerar.

– På engelska: pixel tag, web beacon, web bug och clear GIF. På svenska även pixeltagg. – Jämför med pixel shim. – Spårpixel var ett av årets nyord 2018 enligt Språkrådet och Språktidningen, se denna länk.

[webbstatistik] [spam] [ändrad 27 december 2018]

partnerprogram

(affiliate marketing) – även: länksamverkan – samarbete om annonsering på webben: företag A lägger in länkar till företag B på sina webbsidor. När besökare klickar på länken, och alltså kommer till företag Bs webbsidor, betalar företag B provision till företag A. Ofta samarbetar flera företag om att annonsera för varandra. Modellen kompletteras ofta med tekniker för att kartlägga besökarnas beteende och preferenser så att man kan visa riktade annonser.

[marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 7 oktober 2019]