13th generation

de som är födda 19611981, alltså 40‑tal­ist­er­nas barn. (Trettonde generationen sedan ameri­kanska frihetskriget.) – Termen 13th generation myntades av författarna Neil Howe och William Strauss i boken 13th Gen: abort, retry, ignore, fail från 1993. Den trettonde generationen kallas också för generation X. – De som är födda efter 1982 kallas för millenniegenerationen eller generation Y.

[demografi] [ändrad 1 januari 2018]