13th generation

de som är födda 1961—1981, alltså 40-tal­ist­er­nas barn. (Trettonde genera­tionen sedan ameri­kanska fri­hets­kriget.) – Termen myntades av för­fattarna Neil Howe och William Strauss i boken 13th Gen: abort, retry, ignore, fail från 1993. Den trettonde generationen kallas också för generation X. – De som är födda efter 1982 kallas för mill­ennie­genera­tionen eller generation Y.

[generationer] [ändrad 1 januari 2018]