accelerator

allmänt: något som får förlopp att gå snabbare:

  1. download accelerator – nerladdningsaccelerator – program som snabbar på nerladdning från nätet;
  2. hardware accelerator – hårdvaruaccelerator – hårdvara som sköter vissa uppgifter snabbare än vad datorns CPU klarar dem. Ofta ett instickskort med en dedikerad grafikprocessor eller flyttalsprocessor;
  3. – ordet används också om kortkommandon på tangentbordet;
  4. solution acceleratorapplikation som lätt kan anpassas till specifika behov. Den levereras till slutkund som ett slags byggsats som kunden kan konfigurera enligt egna önskemål. Grunden är ofta en välkänd applikation, men kunden har möjlighet att ta bort funktioner som inte behövs och att lägga till fasta funktioner och inslag. Det ”accelererar” arbetet med applikationen; 
  5. accelerator och acceleration används också om annat som får saker att gå snabbare eller växa snabbare.

[hårdvara] [mjukvara] [produkter och tjänster] [ändrad 19 september 2016]