access key

  1. kortkommando – tangenttryckning som ersätter menyval, som ctrl‑s för Spara;
  2. åtkomstnyckel – specialiserat lösenord som ger tillgång till specifik information (till skillnad från ett vanligt lösenord som ger tillgång till all information som användaren har rätt att se);
  3. söknyckel eller åtkomstnyckel – ord, fras eller andra tecken som gör det lätt att hitta viss information i ett system;
  4. åtkomstknapp – i formgivning av användargränssnitt: knapp eller annat grafiskt element som ger användaren tillgång till viss information (text, bild, ljud).

[användargränssnitt] [lösenord] [tangentbord] [åtkomst] [ändrad 13 februari 2020]