add-on

add-ons – sammanfattande beteckning på insticks­pro­gram (plug‑ins) och tillägg (extensions). Det är alltså program som tillför funk­tioner till andra program, ofta webb­läsare. – Se också add‑in, som också heter tillägg på svenska.

[mjukvara] [ändrad 3 augusti 2021]