Alcatel-Lucent

  1. – tidigare: namn på det sedan dess uppköpta telekombolag som bildades 2006 genom sammanslagning av franska Alcatel och amerikanska Lucent. Sedan januari 2016 ingår det i Nokia. Nokia använder inte varumärket Alcatel‑Lucent längre – men företagsnamnet finns kvar ändå, se under punkt 2.
    • – Al­ca­tel var ett franskt tele­kom­företag som hade funnits sedan 1898, fram till 1991 under namnet CGE.
    • Lucent bild­a­des 1996 när AT&T delades upp i tre företag. Förutom tillverk­ningen av tele­kom­utrust­ning fick Lucent då forsk­nings­­insti­tutet Bell Labs i bo­del­ningen.

    – Nokia lade i april 2015 ett bud på att köpa Alcatel-Lucent för 15,6 miljarder euro i Nokia-aktier. Köpet blev klart i januari 2016. – Se nokia.com/networks. – Ob­servera att varumärket Alcatel fortfarande används av en fri­stå­ende tillverkare av mobil­tele­foner;

  2. Alcatel-Lucent Enterprise – ett företag som ägs av kinesiska Huaxin (länk). Det är dåvarande Alcatel‑Lucents företagsdivision som Huaxin köpte 2014 för 202 miljoner euro. För­kortas ALE. – Se al-enterprise.com.

[elektronisk kommunikation] [företag] [uppköpt] [ändrad 4 juli 2019]