Alexis de Tocqueville Institution

numera avvecklad höger­inriktad amerikansk tanke­smedja, känd för att ha utpekat öppen käll­kod som en fara. – Tanke­­smedjan grundades 1988, och gjorde på 1990‑talet bland annat jobb åt tobaks­­företaget Philip Morris. Alexis de Tocque­ville Institution kom i ramp­ljuset för­sommaren 2002, då den gjorde sig till åtlöje genom att publicera en skrift (länk) som beskrev öppen käll­kod som en fara för it-säker­heten och, fast bara i förhandsreklamen, som ett hjälpmedel för terrorister. 2004 försökte Alexis de Tocque­ville Institution i skriften Samizdat visa att Linux bygger på stulen käll­kod från Minix, trots att Minix upp­hovs­man Andrew Tanen­­baum bestrider detta (länk). Verk­­sam­­heten har i stort sett legat nere sedan 2006. Webb­­sidan upp­daterades 2011 men tycks sedan dess ha lagts ner. – Namnet: Upp­kallad efter den franska för­­fat­taren och stats­­vetaren Alexis de Tocqueville (1805—1859), som skrev en berömd bok om USA. – Se Wikipedia.

[desinformation] [ändrad 29 januari 2019]