Alibaba

stort kinesiskt internetföretag – ett av världens största företag för inter­net­baserade tjänster. – Ali­­baba Group Holding Ltd (det full­ständiga namnet), som är verk­­samt inter­natio­nellt, grundades 1999 av Jack Ma. Han startade då också sajten alibaba.com som för­med­lade kon­takter mellan ki­nesiska företag och ut­ländska kunder. Sedan dess har verk­sam­heten breddats. De senaste åren har Ali­baba vuxit med 30 pro­cent varje år. – Sajten Taobao är en auk­tions­­sajt av samma slag som eBay. Det är en av världens tjugo mest be­sökta sajter. Alibaba har också en egen be­tal­nings­­tjänst, Alipay, som 2016 var en av världens största aktörer inom inter­net­betal­ningar. Före­tags­­gruppen till­handa­håller också moln­tjänster och operativ­systemet Yun OS (tidigare Aliyun). Huvud­kontoret finns i Hang­zhou. – I sep­tember 2014 intro­­du­ce­rades Alibaba Group på New York-börsen. Efter första dagen var före­tagets börs­värde 231 miljarder dollar, vilket ska jämföras med 150 miljarder dollar för Amazon och 67 miljarder för Ebay. Det var det största börsvärdet hittills vid en börsintroduktion. – Yahoo ägde 22 pro­cent av Alibaba, men sålde en del av sina aktier vid börsintroduktionen. – Se alibaba.com.

[betalningar] [företag] [ändrad 7 september 2017]

Dagens ord: 2014-09-25