Alibaba

ett stort kinesiskt internetföretag – ett av världens största företag för internet­baserade tjänster. – Ali­­baba Group Holding Ltd (det fullständiga namnet), som är verksamt internationellt, grundades 1999 av Jack Ma. Han startade då också sajten alibaba.com som förmedlade kontakter mellan kinesiska företag och utländska kunder. Sedan dess har verksamheten breddats. De senaste åren har Ali­baba vuxit med 30 procent varje år. – Sajten Taobao är en auktions­­sajt av samma slag som eBay. Det är en av världens tjugo mest besökta sajter. Alibaba har också en egen betalningstjänst, Alipay, som 2016 var en av världens största aktörer inom internetbetalningar. Företagsgruppen tillhandahåller också molntjänster och operativsystemet AliOS (tidigare Aliyun och Yun OS). Huvud­kontoret finns i Hangzhou. – I sep­tember 2014 introducerades Alibaba Group på New York‑börsen. Efter första dagen var före­tagets börs­värde 231 miljarder dollar, vilket ska jämföras med 150 miljarder dollar för Amazon och 67 miljarder för eBay. Det var det största börsvärdet hittills vid en börsintroduktion. – Yahoo ägde tidigare 22 pro­cent av Alibaba, men sålde en del av sina aktier vid börsintroduktionen. – Efter kinesiska statens åtgärder mot stora it-företag har Jack Ma förlorat makten över Alibaba, och han befinner sig mestadels utanför Kina. – Se alibaba.com.

[betalningar] [företag] [ändrad 30 januari 2023]

Dagens ord: 2014-09-25