Allseen Alliance

tidigare organisation av företag som använder Alljoyn, en standard för sakernas inter­net. I oktober 2016 gick organisationen upp i Open connectivity foundation, OCF, se pressmeddelande. Med­lemmar är / var ett stort antal före­tag som till­verkar hus­hålls­utrustning, hem­elektronik och utrustning för data­kommunikation. Or­ga­ni­sa­tionen bildades 2014. Den konkurrerar bland annat med Apples Homekit.

[organisationer] [sakernas internet] [ändrad 5 december 2017]