Alljoyn

standard för dataöverföring i sakernas inter­net. Sedan hösten 2016 ska Alljoyn vara interoperabelt med IoTivity (iotivity.org), och framtida ut­veck­ling ska göras under det varumärket – Alljoyn är ett proto­koll som gör att enheter kan kommunicera med var­andra (tråd­löst eller över ledning) och få saker att hända. – Exempel: en rör­else­­sensor kan skicka ett med­delande till en nätstyrd tak­lampa om att någon rör sig i rummet, så att lampan tänds. Detta ska fungera utan sär­skilda in­ställ­ningar. – Alljoyn utvecklades av Qual­comm, som har överlåtit käll­koden till Linux Foun­da­tion. Bransch­organisationen Allseen Alliance, som hösten 2016 gick upp i Open connectivity foundation, OCF, bildades för att sprida Alljoyn. – Alljoyn konkurrerar med den standard som utvecklas av or­ga­ni­sa­tionen Open inter­connect con­sortium, OIC, med Apples Home­kit och med Z‑Wave. – Läs mer på denna länk.

[sakernas internet] [standarder] [ändrad 5 december 2017]

Dagens ord: 2015-01-01