alternate data stream

förkortat ADS – en funktion i filsystemet i Windows, NTFS, som kan missbrukas för dataintrång. – ADS är ett sätt att knyta filer till existerande filer. Det infördes för att användas för metadata, alltså information om filen. Problemet är att ADS‑filer inte påverkar huvudfilens storlek, och de syns inte heller i filsystemet. De är därför svåra att upptäcka. Det är också rätt lätt att lägga till ADS‑filer. De kan därför användas för att smussla in smygprogram i andra människors datorer. – Microsoft förklarar ADS här (från 2013).

[it-säkerhet] [ändrad 9 januari 2020]