Apache Hadoop

en plattform för körning av stora och resurskrävande program på ett stort antal anslutna datorer. Används till exempel av Yahoo. – Apache Hadoop är skrivet i öppen källkod och ut­veck­las inom Apache Soft­ware Found­ation. Det finns till­gäng­ligt som tekniska speci­fika­tioner för de som vill programmera själva, men det finns också mer eller mindre nyckel­färdiga ut­föranden. – Se hadoop.apache.org.

[it-system] [mjukvara] [ändrad 22 november 2018]