applikationshantering

(application management, application lifecycle management, förkortat ALM) – hantering av en applikation genom hela dess livscykel. Alltså sammanställning av krav, beställning, installation, utbildning av användare, uppgradering, licenshantering och så småningom avveckling och migrering till andra applikationer. – Det är ingen skillnad mellan application management och application lifecycle management. Tillägget lifecycle är övertydligt. Om man ändå vill kan man på svenska kalla det för applikationslivscykelhantering eller livscykel­han­te­ring av applikationer. – Software lifecycle management, SLM, mjukvaruhantering, är samma sak med bredare tillämpning, alltså för andra program än enbart applikationer.

[applikationer] [it-system] [ändrad 14 juni 2017]