Arch Linux

ett Linux-baserat operativsystem, utformat för att vara enkelt och minimalistiskt. – Arch Linux är en självständigt utvecklad distribution av Linux, lanserad 2002, men det är påverkat av operativsystemet Crux. – Under 2019 har Microsoft gjort det möjligt att köra Arch Linux i Windows 10. – Se archlinux.org.

[linux] [ändrad 27 april 2022]