Astoria

föreslaget extra säkert klient­program för Tor. (Tor är ett nätverk för ospårbar och anonym kommu­ni­ka­tion på inter­net.) – Astoria är utformat för att göra det svårare för utom­stå­ende att spåra med­delan­den genom övervakning av trafik­flödet i kom­bi­na­tion med sanno­lik­hets­bedöm­ningar. Det styr med­de­lan­denas väg genom Tor-nät­verket genom noder som bedöms vara mindre utsatta för över­vakning. (Se också tidtagningsattack.) – Astoria beskrevs i maj 2015 i en artikel av forskare på Hebrew university i Israel och Stony Brook university i USA (länk). Något utförande av Astoria för ner­ladd­ning finns inte när detta skrivs (januari 2018), men källkoden finns för nerladdning på GitHub, se denna länk.

[avläsning] [dold identitet] [ändrad 14 januari 2018]