auktoriseringskod

sifferserie eller teckenserie som man använder för att visa att man har rätt att göra en viss sak. – Auktoriseringskoden brukar vara en engångsnyckel som genereras av en slumpgenerator och sedan skickas till kunden / användaren när denna har uppfyllt villkoren för registreringen eller köpet. När kunden / användaren vill få tillgång till tjänsten / produkten måste hon ange auktoriseringskoden, eventuellt tillsammans med annan information. – Det är strängt taget ingen kod, utan en nyckel. – Ordet används ofta när det gäller registrering av domäner på internet. Den som vill flytta sin domän till en annan registrator måste först hämta en auktoriseringskod hos den registrator som man vill lämna. Auktoriseringskod kallas då också för AUTH-kod, AUTH-nyckel, EPP-nyckel eller transfernyckel. – På engelska: authorization code.

[internet] [it-säkerhet] [ändrad 28 juli 2020]