Autonomy

tidigare brittiskt företag, numera integrerat i HPE,  som utvecklade och sålde program som utvinner information ur stora ostruk­tu­re­rade data­mängder. Autonomy kallade det för ”betydelsebaserad teknik”. Företaget grundades 1996 och sålde pro­gram till företag. I augusti 2011 beslöt Hewlett-Packard att köpa Au­ton­o­my. Varumärket har sedan dess av­veck­lats. – Se HPE:s webbsidor.

[hewlett-packard] [hpe]