Autonomy

uppköpt brittiskt företag som utvecklade och sålde program som utvinner information ur stora ostruk­tu­re­rade datamängder. Numera integrerat i Micro Focus. – Autonomy kallade sin produkt för ”betydelsebaserad teknik”. Företaget grundades 1996 och sålde pro­gram till andra företag. I augusti 2011 köpte dåvarande Hewlett-Packard Au­ton­o­my och avvecklade sedan varumärket. Den 1 september 2017 köpte Micro Focus (microfocus.com) i sin tur HPE:s mjukvaruverksamhet, inklusive det som återstod av Autonomy i en så kallad spin-merge från HPE. – Se pressmeddelande från Micro Focus.

[företag] [informationshantering] [uppköpt] [ändrad 17 december 2018]