ISO-avbild

kopia av CD eller annan optisk disk i form av en fil som kan lagras på hårddisk eller SSD. (Se avbild.) – En ISO‑avbild (eller ISO-fil) inne­håller allt som finns på den avbildade disken, inklusive fil­systemet. Det innebär att datorn kan spela upp den på samma sätt som en CD, och den kan användas för att bränna en spel­bar kopia. Datorn gör i princip ingen skillnad mellan en CD av plast och en ISO‑avbild: båda kan behandlas på samma sätt. – Bara optiska diskar för datorer, alltså CD‑ROM, DVD‑ROM, BD‑R och BD‑RE , kan kopieras som ISO‑avbilder. Musik‑CD är strukturerade på ett annat sätt, och måste därför också kopieras på ett annat sätt. – Ibland kallas alla avbilder av optiska diskar, till exempel av DVD och Blu‑ray disc, för ISO‑avbilder, men i strikt betydelse kan termen bara användas om avbilder av CD-ROM. – Benämningen ISO‑avbild, på engelska ISO image, syftar på ISO 9660, standarden för fil­system på CD‑ROM, men det finns trots det ingen officiell standard för hur man framställer ISO‑avbilder.

[datalagring] [iso] [ändrad 9 oktober 2019]