begäran

(request; att begära – to request)

  1. – i programmering: ett meddelande (eller metodanrop) från ett objekt till ett annat i objektorienterad programmering: det ena objektet begär att det andra objektet utför en rutin och eventuellt (men inte alltid) skickar tillbaka ett svar;
  2. – allmänt om när ett program eller en tjänst ber om något, till exempel att en webbserver ska skicka en webbsida.

[programmering] [ändrad 21 november 2018]