PSD 2

EU:s andra betaltjänstdirektiv. – Målet för direktivet är att skapa en gemensam europeisk marknad för betaltjänster: det ska inte vara svårare att skicka pengar från Sverige till någon i Grekland än till någon i Örebro. Ett annat mål är att öppna bankerna för fristående betaltjänster. Man ska kunna ha sina pengar på en bank, men betala räkningar med en betaltjänst som den banken inte har något att göra med – men med pengarna som man har på den banken. – Se open banking (öppna banktjänster). – PSD 2 röstades igenom av Europeiska unionens råd i november 2015, och gäller i EU:s medlemsländer från januari 2018. – PSD står för Payment services directive. PSD 2 är en vidareutveck­ling av den första PSD från 2007. Den svenska tillämpningen av direktivet är betaltjänstlagen. – Mer på EU:s webbsidor och på Finansinspektionens webbsidor. – I september 2019 infördes i Sverige, som konsekvens av PSD 2, strängare regler för betalning med kontokort. Med undantag för betalning av mycket små belopp krävs stark autentisering – se information på Finansinspektionens webbsidor. Reglerna påverkar främst köp över internet och telefon där man intill dess har kunnat betala genom att uppge sitt kontokortsnummer och CVV‑numret. Det räcker alltså inte längre.

[betalningar] [eu] [förkortningar på P] [ändrad 1 juli 2020]