bikubisk

(bicubic) – bikubisk inter­pola­tion – i dator­grafik: ett av flera sätt att få digitala bilder att se mer detaljrika ut än de egent­ligen är. – Bi­ku­bisk interpolation an­vänds i bild­behand­lings­program för att dölja den kantig­het (blockighet) som uppstår när man för­storar digitala bilder. Med matematiska metoder er­sätts varje enskild bild­punkt vid förstoringen (pixel) med flera. Varje ny bildpunkts färg beräknas med ledning av grannarnas färg. – Bikubisk interpola­tion anses ge bättre resultat än andra metoder som enkel interpola­tion och bilinjär interpolation. Den ger bland annat skarpare konturer. – Bikubisk är en mate­ma­tisk term för en typ av grafer, se mathworld.wolfram.com och denna förklaring på svenska. – Namnet syftar på cubic (cubic equation = tredjegrads­ekva­tion); bi syftar på att interpoleringen görs i två riktningar, lodrätt och vågrätt.

[bildbehandling] [matematik] [ändrad 1 april 2020]