CMOS

complementary metal-oxide semiconductor – typ av elek­tron­isk krets som bland annat används som bildsensor i kameror. Den har blivit ett alternativ till CCD i kameror. – Tekniken för att framställa CMOS‑kretsar patenterades 1967 av ameri­kanen Frank Wanlass (länk). – CMOS-kretsar är okänsliga för brus, och drar nästan ingen ström när de går på tomgång. – Bildsensorer baserade på CMOS‑kretsar kallas också för active pixel sensors, APS. Men oftast kallas de bara för CMOS. – CMOS‑sensorer användes från början mest i enklare digitalkameror, till exempel i mobiltelefoner, men de har sedan slutet av 00‑talet spritt sig även till dyrare kameror. – Se Wikipedia.

[elektronik] [kameror] [ändrad 1 november 2018]