bitström

(bitstream, på svenska också bitflöde):

  1. – dataöverföring betraktad som ett flöde av ettor och nollor (bitar), utan hänsyn till vilket slags data de representerar;
  2. – data som överförs i en oavbruten ström och i fast takt utan stopp- och starttecken. Ordet bitström används ofta om dataflödet från digitala musik- och videospelare när det, utan bearbetning och utan hänsyn till format, skickas vidare till andra apparater för uppspelning.

[datakommunikation] [ändrad 20 maj 2013]