BLOB

kort för binary large object – mycket stor fil, till exempel en bild, video eller ljudfil, som lagras i en data­bas. – En BLOB är i detta samman­hang, trots namnet, inte samma sak som ett objekt i en objektdatabas. En objektdatabas kan behandla objekt direkt, medan en BLOB måste läsas in av ett lämpligt program innan den kan öppnas och köras. – Uttrycket BLOB var vanligt på 1990‑talet, då bild- och ljudfiler var stora i förhållande till datorernas dåvarande kapacitet, och därför svårhanterliga. (Annars kan blob översättas med plump, klump, fläck.) Ordet BLOB har återkommit i slutet av 2010‑talet som benämning på stora ostrukturerade datamängder.

[filer] [förkortningar på B] [jargong] [ändrad 25 augusti 2020]