blob

kort för binary large object – mycket stor fil, till exempel en bild, video eller ljudfil, som lagras i en data­bas. – En blob är i detta samman­hang, trots namnet, inte samma sak som ett objekt i en objekt­data­bas. En objekt­data­bas kan behandla objekt direkt, medan en blob måste läsas in av ett lämpligt program innan den kan öppnas och köras. – Uttrycket blob var vanligt på 1990‑talet, då bild- och ljudfiler var stora i förhållande till datorernas dåvarande kapacitet, och därför svårhanterliga. (Annars kan blob översättas med plump, klump, fläck.)

[filer] [förkortningar på B] [jargong] [ändrad 13 juni 2018]