Brooks lag

(Brooks’s law)”Om man sätter in mer personal i ett försenat mjuk­varu­projekt tar det ännu längre tid.” Även: ”Nio kvinnor kan inte få ett barn på en månad.” – Lagen har namn efter Fred Brooks, för­fattare till boken The Mythical Man‑Month, som kom ut 1975. Han skrev där att arbetet som ut­rättas i ett pro­jekt står i direkt pro­portion till an­talet med­arbetare, men pro­jektets kom­plex­itet ökar med kvadraten på an­talet medarbetare. Alltså tar det längre tid ju fler som är med. – Fred Brooks (1931) var anställd på IBM fram till 1965, och ledde där arbetet på operativ­systemet till stor­datorn System 360. 1965 blev han pro­fessor i datorveten­skap på universitetet i Chapel Hill, North Carolina (länk). – Brooks fick 1999 Turingpriset, se denna länk).

[lagar] [projektarbete] [ändrad 17 oktober 2019]

Dagens ord: 2015-01-02