browser

  1. web browser – se webbläsare;
  2. – äldre betydelse: lista, katalog, översikt – i användargränssnitt: hjälpmedel som ger överblick över filer eller andra resurser, så att det blir lätt för användaren att titta igenom dem och välja. – Se browse. – Engelska web browser (webbläsare) bygger på browser i denna betydelse, men den engelska termen är egentligen missvisande: en webbläsare visar ju hela webbsidor, en i taget, inte en lista.

[användargränssnitt] [språktips] [webbläsare] [ändrad 29 november 2018]