brus

  1. – oönskade meningslösa förändringar av ett informationsflöde; störningar. – Man skiljer mellan bruset och signalen. – Vitt brus är en blandning av alla frekvenser som kan förekomma i sammanhanget, till exempel ”myrornas krig” på tv. På 2020-talet erbjuds ”vitt brus” som bakgrundsljud av olika musiktjänster. Det behöver inte vara vitt brus i strikt teknisk bemärkelse, utan till exempel ljudet av vattenfall eller vågskvalp. – Skärt brus omfattar ett begränsat frekvensområde; brunt brus är skärt brus i de lägre frekvenserna. – Läs också om stokastisk resonans;
  2. – oönskad eller ointressant information, sett i ett bestämt perspektiv. (Men samma information kan vara intressant för någon annan.) – Se också sludge.

– På engelska: noise; white noise, pink noise, brown noise.

[elektronik] [fysik] [ljud och bild] [ändrad 4 september 2022]