brus

  1. – oönskade meningslösa förändringar av ett informationsflöde; stör­ningar. – Vitt brus är en signal som är en blandning av alla frekvenser som kan förekomma i sammanhanget, till exempel ”myrornas krig” på tv. Skärt brus omfattar ett begränsat frekvensområde. – Man skiljer mellan bruset och signalen;
  2. – oönskad eller ointressant information, sett i ett bestämt perspektiv. (Men samma information kan vara intressant för någon annan.) – Se också sludge.

– På engelska: noise; white noise, pink noise.

[elektronik] [fysik] [ljud och bild] [ändrad 11 augusti 2021]