stokastisk resonans

ett fysiskt fenomen som innebär att en svag signal kan förstärkas genom att man tillför brus. – Normalt är det ju tvärtom: om man lägger på brus blir en svag signal, om inte svag­a­re, så åtminstone svårare att uppfatta. Men om man tillför en noga uträknad mängd brus till en svag signal uppstår ett slags resonans som gör att signalen blir lättare att uppfatta. Metoden används bland annat i signalspaning: en signal som är så svag att mätinstrumenten inte uppfattar den kan, med hjälp av pålagt brus, förstärkas så att den går att uppfånga. Experiment har gjorts med att använda stokastisk resonans för att konstruera extremt strömsnåla processorer. – Fenomenet upptäcktes 1981 av forskare som sökte en förklaring till att istider kommer och går. Det har också används i behandlingen av ungdom­ar med adhd. – Stokastisk kan sägas betyda slumpmässig. – På engelska: stochastic resonance.

[elektronisk kommunikation] [fysik] [ändrad 7 april 2017]